Komitet
Komitet Naukowy:

 
 prof. dr hab. Jacek Sobczak, Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego 

 dr hab., prof. Marcin Wielec, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 

 ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW 

 dr hab., prof. Paweł Sobczyk, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 

 dr Paweł Zając, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Akademii Łomżyńskiej 

 


Komitet Organizacyjny: 

 dr Michał Sopiński, Rektor-Komendant AWS 

 dr hab. Wojciech Lis prof. AWS 

 dr Konrad Wierzbicki prof. AWS

 dr Mariusz Kuryłowicz prof AWS

 dr Piotr Baczar prof AWS

 mgr Marta Frąckiewicz 

Sekretariat konferencji:

 dr Grzegorz Kowalski 

 dr Marcin Niedbała