Terminy  • Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (wraz z tytułem wystąpienia) należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 26 kwietnia 2024 r.
  • Potwierdzenie przez organizatorów przyjęcia zgłoszenia do 30 kwietnia 2024 r.
  • Opracowanie programu konferencji do 4 maja 2024 r.
  • Przesłanie opracowania do publikacji do 30 czerwca 2024 r.

Ze względów organizacyjnych wskazane terminy mają charakter ostateczny.